Infra

Granlunds flexibla och lättmonterade gabioner kan fyllas maskinellt med materialgrovlek från 32mm.
PVC ytan ger en mycket väderbeständig och underhållsfri produkt som håller i generationer.

Förutom det gröna nätet med PVC-yta finns dessutom grått Aluzink nät med olika maskindelningar.

Flexibel produkt

Korgarna kan användas liggande eller stående.
Ett snyggare resultat uppnås om man använder endast en mellanvägg och en spiral vid varje korgskarv.

Stenkorgen är en flexibel produkt som lätt fogar sig till ojämna underlag. Möjlighet att foga ihop korgarna till stora helheter och kombinera med olika material. Endast fantasin sätter gränser.

Underhållsfri och lång livslängd

En mur av stenkorgar kräver inget som helst underhåll, behöver ej målas eller klippas varje år. Eftersom korgarna inte innehåller nedbrytbara material så kommer kostruktionerna att hålla i generationer.

Användningsområden

Avgränsning av gårdsområden
Stödmurar för nivåskillnader
Bullerskydd längs vägar och järnvägar
Fasadmaterial på byggnader
Kantkonstruktion längs stränder
Staketkonstruktioner
Rasskydd

Konstruktion

Korgarnas hörn fogas samman med hjälp av spiraltrådar som skruvas in. Inga speciella verktyg behövs för monteringen.

Alternativt kan man också använda ringclips CL50, det kräver dock en manuell eller pneumatisk ringtång som kan hyras eller köpas från Granlunds.

För att stenkorgen skall hållas rak är det nödvändigt att lägga stödtrådar genom korgen om måttet överstiger 300mm. Ca. 9 stödtrådar/m2 behövs.

Snyggast resultat uppnås om man använder endast en mellanvägg och en spiral vid varje korgskarv. Om det inte är möjligt bör man använda en låstråd för att foga ihop två separata korgar.


Galler

Betafence är en av världens största gallertillverkare och fungerar som en pålitlig leverantör av svetsat nät till våra stenkorgar. Allt galler importeras direkt från tillverkaren och lagerhålls vid vår fabrik i Munsala.


Lagerstorlekar

Avvikande mått

PVC 1 x 2” finns i rullar med bredderna 42” (1070mm) och 46” (1170mm) i vår fabrik och kan med kort varsel klippas till önskade mått. Den fina maskstorleken ger stora möjligheter att få fram önskat mått.
ZAL 1 x 3” finns i rullar med bredden 39” (ca 990mm) i lager, även här går det bra att få fram önskat mått med kort varsel.
ZAL 3 x 3” kan också fås till avvikande mått så länge indelningen på 3” gör det möjligt.

Leverans och montering

Stenkorgarna kan levereras i delar eller förmonteras och levereras som platta paket.
Vi kan också stå till tjänst med montering av korgarna på arbetsplatsen hos kunden.

Planering

Om korgarnas höjd är 0,5 – 1m rekommenderas 300mm tjock grund av krossmaterial. Högre konstruktioner kräver en noggrann geoteknisk planering för att ge tillräckligt stabil grund. Dessutom spelar konstruktionens lutning en stor roll. Om konstruktionen belastas med jord från en sida skall korgarna luta mot jordvallen.
hejhej